چاپ کردن این صفحه
شنبه, 13 شهریور 1400 09:06

عرضه 3500 میلیارد ریال صکوک مرابحه برای کرمان موتور

عرضه 3500 میلیارد ریال صکوک مرابحه برای کرمان موتور عرضه 3500 میلیارد ریال صکوک مرابحه برای کرمان موتور

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به مبلغ 3,500 میلیارد ریال از طریق شرکت فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1400/06/14 لغایت 1400/06/16 در نماد کرمان03 عرضه عمومی خواهد شد.