چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 14 مهر 1400 12:04

تامین مالی 8 هزار میلیارد ریالی ذوب آهن اصفهان با صکوک مرابحه

تامین مالی 8 هزار میلیارد ریالی ذوب آهن اصفهان با صکوک مرابحه تامین مالی 8 هزار میلیارد ریالی ذوب آهن اصفهان با صکوک مرابحه

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام) را به ارزش 8 هزار میلیارد ریال صادر نمود.