چاپ کردن این صفحه
شنبه, 17 مهر 1400 13:06

عرضه صکوک اجاره سهام 7 هزار میلیارد ريالی صنایع و معادن غدیر

عرضه صکوک اجاره سهام 7 هزار میلیارد ريالی صنایع و معادن غدیر عرضه صکوک اجاره سهام 7 هزار میلیارد ريالی صنایع و معادن غدیر

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 به مدت سه روز کاری در نماد "صمعاد407" عرضه عمومی خواهد شد.