چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 21 مهر 1400 14:26

تامین مالی 7 هزار میلیارد ریالی شرکت گلریز پلیمر قم با صکوک اجاره

تامین مالی 7 هزار میلیارد ریالی شرکت گلریز پلیمر قم با صکوک اجاره تامین مالی 7 هزار میلیارد ریالی شرکت گلریز پلیمر قم با صکوک اجاره

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) را به ارزش 7 هزار میلیارد ریال صادر نمود.