چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 24 آذر 1400 17:15

تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی انجام شد

تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی انجام شد تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی انجام شد

امروز چهارشنبه 24 آذرماه 1400 پذیره ‌نویسی صکوک مرابحه شرکت سایپا در نمادهای صایپا409 و صایپا049 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.