چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 08 خرداد 1401 10:58

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 8 هزار میلیارد ریالی برای موتوژن

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 8 هزار میلیارد ریالی برای موتوژن صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 8 هزار میلیارد ریالی برای موتوژن

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت موتوژن (سهامی عام) را به ارزش 8 هزار میلیارد ریال صادر نمود.