چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 10 خرداد 1401 14:02

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی برای انتخاب الکترونیک آرمان

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی برای انتخاب الکترونیک آرمان صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی برای انتخاب الکترونیک آرمان

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.