چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 11 خرداد 1401 09:05

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی برای بهمن دیزل

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی برای بهمن دیزل صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی برای بهمن دیزل

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.