چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 11 خرداد 1401 10:02

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 5 هزار میلیارد ریالی برای پدیده شیمی قرن

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 5 هزار میلیارد ریالی برای پدیده شیمی قرن صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 5 هزار میلیارد ریالی برای پدیده شیمی قرن

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود.