چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 18 خرداد 1401 10:02

عرضه 7 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای پاکشو

عرضه 7 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای پاکشو عرضه 7 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای پاکشو

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1401/03/21 به مدت سه روز کاری در نماد صکشو503 عرضه عمومی خواهد شد.