چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 18 خرداد 1401 11:06

تامین مالی 3 هزارمیلیارد ریالی انجام شد

تامین مالی  3 هزارمیلیارد ریالی انجام شد تامین مالی 3 هزارمیلیارد ریالی سیبا موتور انجام شد

️امروز چهارشنبه 18 خردادماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت سیبا موتور در نماد صیبا503 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.