چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 22 خرداد 1401 10:01

تامین مالی 7 هزارمیلیارد ریالی انجام شد

تامین مالی 7 هزارمیلیارد ریالی انجام شد تامین مالی 7 هزارمیلیارد ریالی شرکت گروه صنعتی پاکشو انجام شد

امروز یکشنبه 22 خردادماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی پاکشو در نماد صکشو503 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.