چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 29 خرداد 1401 12:51

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 20 هزار میلیارد ریالی برای کرمان موتور

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 20 هزار میلیارد ریالی برای کرمان موتور صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 20 هزار میلیارد ریالی برای کرمان موتور

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود.