چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 30 خرداد 1401 10:51

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 8 هزار میلیارد ریالی برای پتروپاک مشرق زمین

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 8 هزار میلیارد ریالی برای پتروپاک مشرق زمین صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 8 هزار میلیارد ریالی برای پتروپاک مشرق زمین

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پتروپاک مشرق زمین(سهامی خاص) را به ارزش 8 هزار میلیارد ریال صادر نمود.