چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 05 تیر 1401 14:37

تامین مالی 2,290 هزارمیلیارد ریالی انجام شد

 تامین مالی  2,290 هزارمیلیارد ریالی انجام شد صکوک اجاره شرکت  صنایع سلولزی ماریناسان تامین مالی 2,290 هزارمیلیارد ریالی انجام شد

️امروز یکشنبه 5 تیرماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک اجاره شرکت صنایع سلولزی ماریناسان در نماد ماریناسان05 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 05 تیر 1401 14:45