چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 12 تیر 1401 09:08

عرضه 20 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای کرمان موتور

عرضه 20 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای کرمان موتور عرضه 20 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای کرمان موتور

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 به مدت سه روز کاری در نماد کرمان04 عرضه عمومی خواهد شد.