چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 09 مرداد 1401 09:30

عرضه صکوک اجاره 5 هزار میلیارد ريالی شرکت پدیده شیمی پایدار

عرضه صکوک اجاره 5 هزار میلیارد ريالی شرکت پدیده شیمی پایدار عرضه صکوک اجاره 5 هزار میلیارد ريالی شرکت پدیده شیمی پایدار نماد پایدار06

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت پدیده شیمی پایدار (سهامی خاص) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 به مدت سه روز کاری در نماد پایدار06 به روش حراج، عرضه عمومی خواهد شد.