چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 01 شهریور 1401 08:23

عرضه 20 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای کرمان موتور

عرضه 20 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای کرمان موتور عرضه 20 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای کرمان موتور

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 به مدت سه روز کاری در نمادهای کرمان461 و کرمان462 عرضه عمومی خواهد شد.

آخرین ویرایش در سه شنبه, 01 شهریور 1401 08:25