چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 07 شهریور 1401 11:02

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی برای مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی برای مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی برای مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سهامی خاص) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.