چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 09 شهریور 1401 10:49

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 1,500 میلیارد ریالی برای پرشیا خودرو

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه  1,500 میلیارد ریالی برای پرشیا خودرو صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 1,500 میلیارد ریالی برای پرشیا خودرو

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو(سهامی خاص) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال صادر نمود.