چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 09 شهریور 1401 10:50

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک 20 هزار میلیارد ریالی برای گروه توسعه مالی مهر آیندگان

تامین مالی20 هزار میلیارد ریالی گروه توسعه مالی مهر آیندگان با صکوک اجاره تامین مالی20 هزار میلیارد ریالی گروه توسعه مالی مهر آیندگان با صکوک اجاره

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 09 شهریور 1401 11:04