چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 15 شهریور 1401 12:22

تامین مالی 100 میلیارد تومانی ایران دوچرخ انجام شد

تامین مالی 100 میلیارد تومانی انجام شد تامین مالی 100 میلیارد تومانی ایران دوچرخ انجام شد

️امروز سه‌شنبه 15 شهریور ماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت ایران‌دوچرخ در نمادصدوچرخ56 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.