چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 21 شهریور 1401 08:40

عرضه 15 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای تولیدی فولاد سپید فراب کویر

عرضه 15 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای تولیدی فولاد سپید فراب کویر عرضه 15 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای تولیدی فولاد سپید فراب کویر

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) به مبلغ 15 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه مورخ 1401/06/23 به مدت سه روز کاری در نماد صکویر606 عرضه عمومی خواهد شد.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 21 شهریور 1401 14:17