چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 23 شهریور 1401 15:45

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 3,500 میلیارد ریالی برای غلتک‌سازان سپاهان

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 3,500 میلیارد ریالی برای غلتک‌سازان سپاهان صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 3,500 میلیارد ریالی برای غلتک‌سازان سپاهان

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت غلتک‌سازان سپاهان(سهامی عام) را به ارزش 3,500 میلیارد ریال به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز این شرکت صادر نمود.