چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 23 شهریور 1401 15:46

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 2هزار میلیارد ریالی برای آرین سلامت سینا

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 2هزار میلیارد ریالی برای آرین سلامت سینا صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 2هزار میلیارد ریالی برای آرین سلامت سینا

سازمان بورس و اوراق بهادارموافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت آرین سلامت سینا(سهامی عام) به ارزش 2 هزار میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز این شرکت صادر نمود.