صکوک پلاس پنجره تامین مالی ایران

  • 4074 بازدید
  • دوشنبه, 15 اسفند 1401 15:21

پس از هم اندیشی اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام) در خصوص پیشنهاد مدیرعامل وقت جناب آقای دکتر صدرایی پیرامون راه اندازی سایت صکوک پلاس در نهایت در جلسه مورخ 1401/09/07 راه اندازی این سایت به تصویب اعضا رسید. صکوک پلاس به عنوان دستیار عملیاتی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با ارائه نمونه‌ اسناد، مدارک، فرم‌ها و قراردادها و مکاتبات انواع صکوک انتشار یافته در بازار سرمایه ایران و همچنین محتوای آموزشی، بانیان و دست اندرکاران انتشار این اوراق را جهت انتخاب صحیح ابزار تامین مالی با توجه به شرایط آنها راهنمایی می‌کند.


بالا