آمار صکوک منتشره در بازار سرمایه ایران تا مهر ماه 1399

  • 37116 بازدید
  • دوشنبه, 11 مرداد 1395 15:21

پس از تصویب قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید" در اواخر سال 1389 تا کنون، صکوک در قالب عقدهای اجاره، مرابحه، رهنی، منفعت، خرید دین، سفارش ساخت و ... توسط شرکت های واسط مالی در بازار سرمایه ایران منتشر شده است. جهت مشاهده و دانلود اطلاعات تکمیلی و بیانیه ثبت هر یک از اوراق به بخش صکوک منتشره مراجعه فرمایید. 


بالا