صکوک پلاس پنجره تامین مالی ایران

پس از هم اندیشی اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام) در خصوص پیشنهاد مدیرعامل وقت جناب آقای دکتر صدرایی پیرامون راه اندازی سایت صکوک پلاس در نهایت در جلسه مورخ 1401/09/07 راه اندازی این سایت به تصویب اعضا رسید. صکوک پلاس به عنوان دستیار عملیاتی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با ارائه نمونه‌ اسناد، مدارک، فرم‌ها و قراردادها و مکاتبات انواع صکوک انتشار یافته در بازار سرمایه ایران و همچنین محتوای آموزشی، بانیان و دست اندرکاران انتشار این اوراق را جهت انتخاب صحیح ابزار تامین مالی با توجه به شرایط آنها راهنمایی می‌کند.

هفته دفاع مقدس

«منطق ما؛ منطق امام حسین (ع) است، اگر دشمن این حقیقت را دریابد، هرگز لحظه‌ای منتظر خستگی ما نخواهد ماند.» شهید آوینی

تعریف و تاریخچه صکوک

ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه‌ی یکی از قرارداد‌های مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها می‌باشند. صُکوک جمع صِک به معنای سند و سفته است و مُعَرَّب واژه‌ی چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده بر کلیه‌ی انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار بردند.

بالا