فتو تیتر

فتو تیتر (340)

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) را به ارزش 35 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) را به ارزش 7 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

بر اساس مصوبه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌هایی که متقاضی تامین مالی از طریق فروش بخشی از سهام خود و اجاره به شرط تملیک آن می‌باشند، می‌توانند به مقدار ارزش سهام واگذار شده و با لحاظ درصد سهامداری خود اقدام به تامین مالی کنند.

این در حالی است که پیش از این، سقف تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره سهام بر اساس مقدار دارایی قابل اجاره شرکتی که سهام آن موضوع انتشار اوراق قرار گرفته بود، تعیین می‌شد.

سه شنبه, 27 مهر 1400 08:38

صکوک هیبریدی - Hybrid Sukuk

نوشته شده توسط

نوعی از صکوک می‌باشد که در ساختار آن از ترکیب دو یا چند عقد اسلامی استفاده شده‌است. به عنوان مثال، صکوکی که بر اساس ترکیبی از عقود اجاره و مشارکت یا مرابحه و مضاربه منتشر می‌گردد به عنوان صکوک هیبریدی شناخته می‌شود.

پنج شنبه, 22 مهر 1400 20:20

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد

نوشته شده توسط

همچنین، مهرداد مسعودی فر، مجید عشقی، محسن خدابخش، حسن فرج‌زاده و علیرضا ناصرپور به عنوان اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شدند.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گلریز پلیمر قم (سهامی خاص) را به ارزش 7 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 به مدت سه روز کاری در نماد "صمعاد407" عرضه عمومی خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام) را به ارزش 8 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

چهارشنبه, 31 شهریور 1400 15:15

مورد کاوی صکوک منفعت شرکت ملی نفت ایران

نوشته شده توسط

چکیده

این گزارش قصد دارد تا انتشار اوراق منفعت شرکت ملی نفت ایران‌ (سهامی‌خاص) را با حجم 50 هزار میلیارد ریال بررسی نماید. بر اساس اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در تاریخ سیزدهم اسفندماه ماه 1399، اوراق منفعت شرکت ملی نفت ایران (سهامی‌خاص) با نمادهای صنفت312، صنفت0312 و صنفت1312 در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بدهی درج ‌گردید. بیشتر بخوانید

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت صنعتی آما(سهامی عام) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال صادر نمود.

بالا