فتو تیتر

فتو تیتر (407)

شنبه, 21 اسفند 1400 11:36

تامین مالی 1,800 میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز شنبه 21 اسفند ماه 1400 پذیره‌نویسی صکوک اجاره شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) در نماد صگستر512 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

مبلغ اصل اوراق و آخرین قسط از صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی مجموعاً به مبلغ 6,563 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی بهمن چهارم دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

چهارشنبه, 18 اسفند 1400 09:36

عرضه صکوک اجاره 1800 میلیارد ریالی ارغوان گستر ایلام

نوشته شده توسط

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) به مبلغ 1800 میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1400/12/21 به مدت سه روز کاری در نماد صگستر512 عرضه عمومی خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) را به ارزش 2 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) را به ارزش 6 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پدیده شیمی پایدار (سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت سیبا موتور (سهامی عام) را به ارزش 3 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان را به ارزش 500 میلیارد ریال صادر نمود.

بالا