فتو تیتر

فتو تیتر (340)

شنبه, 14 فروردين 1400 13:11

تامین مالی ده هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

امروز شنبه 14 فروردین ماه 1400 پذیره ‌نویسی صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو (سهامی عام) در نماد های صخود041 و صخود401 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.‏

آخرین قسط از صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب به مبلغ 6,577 میلیون ریال توسط شرکت واسط مالی آذر دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1400/01/14 لغایت دوشنبه 1400/01/16 در نمادهای "صخود041" و "صخود401" عرضه عمومی خواهد شد.

مبلغ اصل اوراق و آخرین قسط از صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(شستا) مجموعاً به مبلغ 21,983 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی مرداد یکم دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

مبلغ اصل اوراق و آخرین قسط از صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعاً به مبلغ 4,359 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی مرداد سوم دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

دوشنبه, 18 اسفند 1399 14:44

تامین مالی 50 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

امروز دوشنبه 18 اسفند ماه 1399 پذیره ‌نویسی صکوک منفعت شرکت ملی نفت ایران با نمادهای صنفت312، صنفت1312 و صنفت0312 انجام شد و 50 هزار میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید.‏

یکشنبه, 17 اسفند 1399 12:26

تامین مالی 639 میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

امروز یکشنبه 17 اسفند ماه 1399 پذیره ‌نویسی صکوک اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی(سهامی عام) انجام شد و 639,554 میلیون ریال از این اوراق به فروش رسید.‏

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی(سهامی عام) به مبلغ 639,554 میلیون ریال از روز یکشنبه مورخ 99/12/17 لغایت سه شنبه مورخ 99/12/19 با نماد "صعبید312" از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه عمومی خواهد شد.

صکوک منفعت شرکت ملی نفت ایران جهت تامین منابع مالی مورد نیاز، به منظور بازپرداخت بدهی اجرای طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی به ارزش 50 هزار میلیارد ریال طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آتی از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد....بیشتر بخوانید.

بالا