فتو تیتر

فتو تیتر (362)

چهارشنبه, 21 آبان 1399 15:19

تامین مالی 8 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

تامین مالی 8 هزار میلیارد ریالی انجام شد

امروز چهارشنبه 21 آبان ماه 1399 پذیره ‌نویسی صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا در نمادهای صایپا308 و صایپا038 انجام شد و 8 هزار میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید.‏

شرکت واسط مالی بهمن سوم:

قسط ششم صکوک مرابحه وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد گندم2 به مبلغ 1,723 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک گندم2

شرکت واسط مالی دی سوم:

قسط چهارم صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه کیش با نماد کیش1402 به مبلغ 136 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

 

مشخصات صکوک کیش1402

سه شنبه, 20 آبان 1399 11:06

عرضه صکوک مرابحه 8 هزار میلیارد ریالی سایپا

نوشته شده توسط

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به مبلغ 8 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه 99/08/21 لغایت یکشنبه 99/08/25 در نمادهای صایپا308 و صایپا038 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس (سهامی خاص) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه 99/08/21 لغایت یکشنبه 99/08/25 در نمادهای صدف408 و صدف048 عرضه عمومی خواهد شد.

شرکت واسط مالی خرداد:

قسط دوم صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی با نمادهای افاد51 الی افاد55 به مبلغ 4,529 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک افاد51-55

شرکت واسط مالی فروردین یکم:

قسط نهم صکوک اجاره شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) با نماد البرز02 به مبلغ 40 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک البرز02

شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم:

قسط یازدهم صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) با نمادهای صگل 1411 و صگل 411 به مبلغ 128 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صگل 1411 و صگل 411

شرکت واسط مالی اسفند چهارم:

قسط نهم صکوک اجاره شرکت ریل سیر کوثر(سهامی عام) با نماد ریل1401 به مبلغ 12 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک ریل1401

شرکت واسط مالی مهر چهارم:

قسط دوم صکوک اجاره شرکت لبنیات و بستنی دومینو(سهامی خاص) با نماد دومینو4 به مبلغ 90 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک دومینو4

بالا