فتو تیتر

فتو تیتر (371)

شرکت واسط مالی خرداد:

قسط دوم صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی با نمادهای افاد51 الی افاد55 به مبلغ 4,529 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک افاد51-55

شرکت واسط مالی فروردین یکم:

قسط نهم صکوک اجاره شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) با نماد البرز02 به مبلغ 40 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک البرز02

شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم:

قسط یازدهم صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) با نمادهای صگل 1411 و صگل 411 به مبلغ 128 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صگل 1411 و صگل 411

شرکت واسط مالی اسفند چهارم:

قسط نهم صکوک اجاره شرکت ریل سیر کوثر(سهامی عام) با نماد ریل1401 به مبلغ 12 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک ریل1401

شرکت واسط مالی مهر چهارم:

قسط دوم صکوک اجاره شرکت لبنیات و بستنی دومینو(سهامی خاص) با نماد دومینو4 به مبلغ 90 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک دومینو4

شرکت واسط مالی آذر:

قسط شانزدهم صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب با نماد صمسکن912 به مبلغ 3 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صمسکن912

چهارشنبه, 23 مهر 1399 15:24

قسط اول صکوک رهنی بانک مسکن با نماد رهن0104

نوشته شده توسط

شرکت واسط مالی فروردین پنجم:

قسط اول صکوک رهنی بانک مسکن با نماد رهن0104 به مبلغ 406 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک رهن0104

صکوک اجاره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) که با حجم 480 میلیارد ریال در مهر ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد.

مبلغ اصل اوراق و قسط شانزدهم (آخرین قسط) از صکوک اجاره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان مجموعاً به مبلغ 499 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی آبان دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

دوشنبه, 14 مهر 1399 12:55

امین مالی 2 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

امروز دو شنبه 14 مهر ماه 1399 پذیره‌نویسی صکوک منفعت شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه حرم تا حرم (سهامی خاص) در نماد حرم03 انجام شد و 2 هزار میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید.‏

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک منفعت شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه حرم تا حرم (سهامی خاص) به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال با نماد حرم03 از طریق شرکت فرابورس ایران از روز دوشنبه 1399/07/14 لغایت چهارشنبه 1399/07/16 عرضه عمومی خواهد شد.

بالا