فتو تیتر

فتو تیتر (406)

صکوک اجاره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) که با حجم 480 میلیارد ریال در مهر ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد.

مبلغ اصل اوراق و قسط شانزدهم (آخرین قسط) از صکوک اجاره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان مجموعاً به مبلغ 499 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی آبان دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

دوشنبه, 14 مهر 1399 12:55

امین مالی 2 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

امروز دو شنبه 14 مهر ماه 1399 پذیره‌نویسی صکوک منفعت شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه حرم تا حرم (سهامی خاص) در نماد حرم03 انجام شد و 2 هزار میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید.‏

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک منفعت شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه حرم تا حرم (سهامی خاص) به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال با نماد حرم03 از طریق شرکت فرابورس ایران از روز دوشنبه 1399/07/14 لغایت چهارشنبه 1399/07/16 عرضه عمومی خواهد شد.

پذیره نویسی صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) از روز یکشنبه 13/07/99 لغایت سه شنبه 15/07/99 در نمادهای صفارس307، صفارس147 و صفارس037ازطریق بورس اوراق بهادار تهران صورت می گیرد.

شرکت واسط مالی مهر سوم:

قسط سیزدهم صکوک اجاره شرکت بازرگانی سایپا یدک با نماد صیدک1404 به مبلغ 38 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک اجاره شرکت بازرگانی سایپا یدک با نماد صیدک1404

شرکت واسط مالی اسفند دوم:

قسط چهارم صکوک اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین با نمادهای مبین011 الی 013 به مبلغ407 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین با نمادهای مبین011 الی 013

یکشنبه, 30 شهریور 1399 11:44

صکوک وکالت

نوشته شده توسط

تعریف صکوک وکالت:

اوراق وکالت گواهی هایی هستند که به وسیله بانی به منظور تأمین مالی جهت تملک یا سرمایه گذاري در دارایی ها، کالاها یا خدمات منتشر می شود. این اوراق بیانگر مالکیت مشاع دارندگان آنها در دارایی ها، کالاها یا خدمات پایه اي این اوراق است.

در مرحله بعد، این تملک ها یا سرمایه گذاري ها در اختیار وکیل قرار می گیرد تا آنها را از طرف دارندگان اوراق مدیریت کند. دارندگان اوراق ریسک این تملک ها و سرمایه گذاري ها را پذیرفته و در عوض، حق کسب سود ناشی از آنها را به دست می آورند.

کاربرد صکوک وکالت:

اوراق وکالت در مواردی که اصطلاحاً کار متنوع است و بانی می‌خواهد کارهای مختلفی را انجام دهد که در چارچوب اوراق مشارکت، مرابحه یا اجاره به تنهایی نمی‌گنجد و نیازمند برخی فعالیت‌های متنوع همانند خرید تأسیسات، اجاره دارایی‌ها و احداث پروژه می باشد، در این موارد اوراق وکالت کارایی خوبی دارد و می‌تواند به اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی کمک کند.

شرکت واسط مالی دی چهارم :

قسط پنجم صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا‌(سهامی عام) با نماد صایپا203 به مبلغ 162 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صایپا203

شرکت واسط مالی آذر:

قسط پانزدهم صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب‌(سهامی عام) با نماد صمسکن912 به مبلغ 12 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صمسکن912

شرکت واسط مالی مرداد سوم:

قسط هفتم صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد اجاد42 و 41 به مبلغ 365 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک اجاد42 و 41

بالا