فتو تیتر

فتو تیتر (340)

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت مطهر ضمیر (سهامی خاص) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پتروپاک مشرق زمین(سهامی خاص) را به ارزش 8 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک خرید دین شرکت پرشیا خودرو(سهامی خاص) را به ارزش 800 میلیارد ریال صادر نمود.

یکشنبه, 22 خرداد 1401 10:01

تامین مالی 7 هزارمیلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

امروز یکشنبه 22 خردادماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی پاکشو در نماد صکشو503 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

چهارشنبه, 18 خرداد 1401 11:06

تامین مالی 3 هزارمیلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز چهارشنبه 18 خردادماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت سیبا موتور در نماد صیبا503 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

چهارشنبه, 18 خرداد 1401 10:02

عرضه 7 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای پاکشو

نوشته شده توسط

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1401/03/21 به مدت سه روز کاری در نماد صکشو503 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت سیبا موتور (سهامی عام) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه مورخ 03/18‏/1401 به مدت سه روز کاری در نماد صیبا503 عرضه عمومی خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

بالا