فتو تیتر

فتو تیتر (340)

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامی خاص) به مبلغ 1,500میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 03‏/03‏/1401 به مدت سه روز کاری در نماد "سامان06" عرضه عمومی خواهد شد.

شنبه, 31 ارديبهشت 1401 13:25

تامین مالی 10 هزار میلیارد ریال انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) در نماد صکورش302 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

چهارشنبه, 28 ارديبهشت 1401 11:32

عرضه 10 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای صنعت غذایی کورش

نوشته شده توسط

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی عام) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 31‏/02‏/1401 به مدت سه روز کاری در نماد "صکورش302" عرضه عمومی خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

 

سه شنبه, 27 ارديبهشت 1401 11:36

۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

نوشته شده توسط

۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی غرب (سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

صکوک اجاره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) که با حجم 920 میلیارد ریال در اردیبهشت ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره سازمان تامین اجتماعی را به ارزش 40 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

شنبه, 17 ارديبهشت 1401 11:55

تامین مالی 10 هزار میلیارد ریال انجام شد

نوشته شده توسط

امروز شنبه 17 اردیبهشت ماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) در نمادهای صبهمن502 و صبهمن052 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) را به ارزش 2 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

بالا