فتو تیتر

فتو تیتر (401)

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 به مدت سه روز کاری در نماد کرمان04 عرضه عمومی خواهد شد.

سه شنبه, 07 تیر 1401 11:43

تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز سه شنبه 7 تیرماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت فولاد غدیر نی‌ریز در نماد صغدیر504 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز سه‌ شنبه مورخ 1401/04/07 به مدت سه روز کاری در نماد صغدیر504 عرضه عمومی خواهد شد.

یکشنبه, 05 تیر 1401 14:37

تامین مالی 2,290 هزارمیلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز یکشنبه 5 تیرماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک اجاره شرکت صنایع سلولزی ماریناسان در نماد ماریناسان05 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت صنایع سلولزی ماریناسان (سهامی خاص) به مبلغ 2,290 میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 به مدت یک روز کاری در نماد ماریناسان05 عرضه عمومی خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت مطهر ضمیر (سهامی خاص) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پتروپاک مشرق زمین(سهامی خاص) را به ارزش 8 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک خرید دین شرکت پرشیا خودرو(سهامی خاص) را به ارزش 800 میلیارد ریال صادر نمود.

یکشنبه, 22 خرداد 1401 10:01

تامین مالی 7 هزارمیلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

امروز یکشنبه 22 خردادماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی پاکشو در نماد صکشو503 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

بالا