فتو تیتر

فتو تیتر (331)

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) را به ارزش 7 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت صنایع سلولزی مارینا سان (سهامی خاص) را به ارزش 2,380 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

چهارشنبه, 24 آذر 1400 17:15

تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

امروز چهارشنبه 24 آذرماه 1400 پذیره ‌نویسی صکوک مرابحه شرکت سایپا در نمادهای صایپا409 و صایپا049 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

مبلغ اصل اوراق و آخرین قسط از صکوک مرابحه وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعاً به مبلغ 18,865 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی فروردین چهارم دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید

دوشنبه, 22 آذر 1400 11:11

عرضه صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی سایپا

نوشته شده توسط

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه 1400/09/24 لغایت 1400/09/28 در نمادهای "صایپا409" و "صایپا049" عرضه عمومی خواهد شد.

چهارشنبه, 17 آذر 1400 13:27

تامین مالی 4 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

امروز چهارشنبه 17 آذرماه 1400 پذیره ‌نویسی صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان در نماد انتخاب05 انجام شد و 4,000 میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید.‏

دوشنبه, 15 آذر 1400 12:59

تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

امروز دوشنبه 15 آذرماه 1400 پذیره ‌نویسی صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور در نماد کرمان39 انجام شد و 10 هزار میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید.‏

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) به مبلغ 4 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت فرابورس ایران از روز چهارشنبه 1400/09/17 لغایت 1400/09/21 در نماد "انتخاب05" عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت فرابورس ایران از روز دوشنبه 1400/09/15 لغایت چهارشنبه 1400/09/17 در نماد "کرمان39" عرضه عمومی خواهد شد.

 

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت شیشه همدان می‌باشد که توسط نهاد واسط از شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به این بانی واگذار می‌گردد.

این اوراق 5 ساله، با نرخ اجاره بهای 18 درصد و پرداخت های دوره ای 3 ماهه می‌باشد و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق بانک تجارت است و بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه کاردان می‌باشد.

بالا