فتو تیتر

فتو تیتر (401)

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال صادر نمود.

️امروز چهارشنبه 25 اسفند ماه 1400 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) در نماد صنوآور12 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 در نماد "صنوآور12" عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به مبلغ 27 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه 1400/12/23 به مدت سه روز کاری با نماد صند412 عرضه عمومی خواهد شد.

دوشنبه, 23 اسفند 1400 11:16

تامین مالی 6,500 میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

امروز دوشنبه 23 اسفند ماه 1400 پذیره‌نویسی صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) در نماد صملی412 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) که با حجم 10 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد.

مبلغ اصل اوراق و آخرین قسط از صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مجموعاً به مبلغ 10,393 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی خرداد چهارم دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

صکوک منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) که با حجم 20 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند در اسفند ماه سال 1397 اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک منفعت با حجم 20 هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نمود.

شرکت واسط مالی مهر (با مسئولیت محدود) صکوک منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند را با نمادهای "اروند08" الی "اروند11" و نرخ سالیانه 19 درصد از طریق فرابورس ایران عرضه کرد. این اوراق 3 ساله، بانام و قابل معامله در فرابورس ایران بودند که اقساط آن هر شش ماه یکبار در موعد مقرر به حساب خریداران واریز می‌شد.

مبلغ اصل اوراق و آخرین قسط از صکوک منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند مجموعاً به مبلغ 21,879 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی مهر دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) به مبلغ 6,500 میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 به مدت یک روز کاری با نماد "صملی412" عرضه عمومی خواهد شد.

 

شنبه, 21 اسفند 1400 11:36

تامین مالی 1,800 میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز شنبه 21 اسفند ماه 1400 پذیره‌نویسی صکوک اجاره شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) در نماد صگستر512 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

مبلغ اصل اوراق و آخرین قسط از صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی مجموعاً به مبلغ 6,563 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی بهمن چهارم دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

بالا