فتو تیتر

فتو تیتر (401)

شرکت واسط مالی اسفند دوم:

قسط چهارم صکوک اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) با نمادهای مبین014، مبین015 و مبین016 به مبلغ 401 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک مبین014، مبین015 و مبین016

شرکت واسط مالی دی دوم:

قسط اول صکوک منفعت شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم(سهامی خاص) با نماد حرم03 به مبلغ 86 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک حرم03

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) را به ارزش 30 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد(سهامی خاص) را به ارزش 13,500 میلیارد ریال صادر نمود.

خلاصه: بروز بحران‌های جهانی، چه بحران مالی باشد و چه بحران‌های غیرمالی، به عنوان یک عامل سیستماتیک بر بازار سرمایه نیز اثرات شگرفی دارد. کووید 19 با اثراتی که در برداشت، اقتصاد جهانی و بازارهای مالی را تحت تأثیر زیاد قرار داد و موجب نوسانات شدیدی در بورس‌های بین‌المللی شد. با بروز این بیماری، چشم انداز رشد اقتصاد جهانی رو به افول گذاشت و متعاقباً انتظار از رکود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها نیز موجب شد تا روند شاخص‌های بین‌المللی طی سال 2020 نزولی شوند. گرچه این روندها در مقاطعی با خبرهای مثبت، تغییر جهت دادند اما به نظر می‌رسد، اثر کووید 19 بر بازارهای مالی تا مدت‌ها باقی بماند. نهادهای ناظر بازار سرمایه و بورس‌ها در کشورهای مختلف، اقداماتی برای مواجهه با این همه‌گیری و جلوگیری از ایجاد ترس و متعاقباً نزول بازار انجام داده‌اند که در تحقیق پیمایشی صورت گرفته توسط سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) ذکر شده است. در این گزارش، به اهم اقدامات صورت گرفته توسط برخی از کشورها، که امکان الگوبرداری از آنها در بازار سرمایه و در زمان‌های بحرانی وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پتروشیمی تابان فردا (سهامی خاص) را به ارزش 30 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

شرکت واسط مالی خرداد سوم :

قسط پانزدهم صکوک مرابحه شرکت بنا گستر کرانه (سهامی خاص) با نماد کرانه99 به مبلغ 19میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک کرانه99

 

شرکت واسط مالی فروردین چهارم :

قسط ششم صکوک مرابحه وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد سلامت6 به مبلغ 1,489میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

 

مشخصات صکوک سلامت6

شرکت واسط مالی خرداد چهارم :

قسط هفتم صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با نماد صفارس412 به مبلغ 398 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صفارس412

بالا