فتو تیتر

فتو تیتر (371)

شرکت واسط مالی آبان یکم :

قسط ششم صکوک اجاره شرکت ریل پرداز سیر‌(سهامی عام) با نماد حریل02 به مبلغ 40 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی انجام شد

امروز سه شنبه 11 شهریور ماه 1399 پذیره‌نویسی صکوک اجاره شرکت گروه نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) در نماد پارسا306 انجام شد و 10 هزار میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید.‏

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامی عام) را به ارزش 8 هزار میلیارد ریال جهت تامین مواد مواد اولیه مورد نیاز این شرکت به منظور تولید محصولات صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت نفت پارس(سهامی عام) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال جهت خرید قسمتی از مواد اولیه مورد نیاز این شرکت به منظور تولید محصولات صادر نمود.

آغاز پذیره نویسی صکوک اجاره شرکت گروه نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال با نماد پارسا306 از امروز از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران

پنج شنبه, 06 شهریور 1399 18:12

قسط دهم صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو

نوشته شده توسط

شرکت واسط مالی آذر سوم:

قسط دهم صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو‌(سهامی عام) با نمادهای صخود1412، صخود412 و صخود0012 به مبلغ 321 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صخود1412، صخود412 و صخود0012

پنج شنبه, 06 شهریور 1399 18:10

قسط دوم صکوک اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

نوشته شده توسط

شرکت واسط مالی دی :

قسط دوم صکوک اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا(سهامی عام) با نمادهای تابان01، تابان02 و تابان03 به مبلغ 917 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک تابان01، تابان02 و تابان03

شرکت واسط مالی مرداد:

قسط نهم صکوک اجاره شرکت مخابرات ایران با نماد صخابر102 به مبلغ 325 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صخابر102

پنج شنبه, 30 مرداد 1399 12:59

قسط ششم صکوک رهنی شرکت کرمان موتور با نماد کرمان00

نوشته شده توسط

شرکت واسط مالی آبان دوم:

قسط ششم صکوک رهنی شرکت کرمان موتور با نماد کرمان00 به مبلغ 81 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک کرمان00

بالا