فتو تیتر

فتو تیتر (401)

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادارصکوک اجاره شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به ارزش 10 هزار میلیارد ریال از روز شنبه مورخ 27/12/1401 به مدت سه روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 27/12/1401 به مدت سه روز کاری در نماد صقرن612 عرضه عمومی خواهد شد.

عرضه صکوک مرابحه بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری به ارزش 2 هزار میلیارد ریال برای آریان کیمیاتک

عرضه صکوک اجاره 40 هزار میلیارد ريالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

عرضه صکوک اجاره 40 هزار میلیارد ریالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

عرضه صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار

صکوک اجاره 9,950 میلیارد ریالی شرکت صاروج دیار کریمان پارس با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک سامان و با نماد صاروج05 از روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 به مدت سه روز کاری از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی خواهد شد.

عرضه صکوک مرابحه 100 میلیارد تومانی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی شرکت مطهر ضمیر از روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 به مدت سه روز کاری از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی خواهد شد

بالا