فتو تیتر

فتو تیتر (407)

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (سهامی خاص) به مبلغ 100 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1402/07/12 به مدت سه روز کاری در نماد "آسمان06" عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه صنايع آرمان سلولز یزد (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان  از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/07/10 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌ طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) به مبلغ 1000 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/07/10 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی پارس میکا کیش (سهامی خاص) به مبلغ 300 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1402/07/08 در نماد "پارس میکا06" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

چهارشنبه, 05 مهر 1402 15:28

هشتمین میز تامین مالی از طریق صکوک

نوشته شده توسط

هشتمین میز تامین مالی از طریق صکوک بطور اختصاصی برای ناشران بورسی و فرابورسی در حوزه واسطه‌گری مالی توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام) به صورت حضوری و برخط تشکیل شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به مبلغ 500 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهار‌شنبه مورخ 1402/07/05 به مدت 3 روز کاری در نماد صپترو707 عرضه عمومی خواهد شد.

یکشنبه, 26 شهریور 1402 18:02

222امین عرضه صکوک در بازار سرمایه

نوشته شده توسط

222امین عرضه صکوک در بازار سرمایه برای تامین مالی 3 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی تابان فردا صورت خواهد گرفت.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به عنوان 222امین تامین مالی از طریق صکوک به مبلغ 3 همت از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 به مدت سه روز کاری در نمادهای "تابان11"، "تابان12" و "تابان13" عرضه عمومی خواهد شد.

چهارشنبه, 22 شهریور 1402 13:50

صکوک مرابحه شرکت‌ صنايع لوازم خانگی ماديران

نوشته شده توسط

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌ صنايع لوازم خانگی ماديران (سهامی خاص) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/06/26 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

چهارشنبه, 22 شهریور 1402 13:50

صکوک مرابحه شرکت‌ صنایع الکترونیک مادیران

نوشته شده توسط

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌ صنایع الکترونیک مادیران (سهامی خاص) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1402/06/26 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

سه شنبه, 21 شهریور 1402 16:30

میـز تامین مالی از طریق صکوک در استان البرز

نوشته شده توسط

میز تامین مالی با حضور نمایندگانی از شرکت‌های متقاضی در حوزه غذا و دارو جهت تامین منابع مالی از طریق انتشار صکوک توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام) در دفتر امور دارایی استان البرز تشکیل شد.

صفحه1 از30
بالا