فتو تیتر

فتو تیتر (295)

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) را به ارزش 1,990 میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت مجتمع فرآورده‌های فسفات کارون (سهامی خاص) را به ارزش 4 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) را به ارزش 6,500 میلیارد ریال جدید صادر نمود.

شنبه, 22 مرداد 1401 13:44

تامین مالی 6 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز شنبه 22 مردادماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در نماد صرازی505 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سه شنبه, 18 مرداد 1401 11:16

تامین مالی 20 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز سه شنبه 18 مردادماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک اجاره شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر در نماد صغدیر505 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز سه‌شنبه مورخ 1401/05/18 به مدت سه روز کاری در نماد صغدیر505 عرضه عمومی خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

بالا