فتو تیتر

فتو تیتر (295)

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) را به ارزش 60 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

شنبه, 25 تیر 1401 10:34

اصلاح دستورالعمل انتشار صکوک SRI در مالزی

نوشته شده توسط

کمیسیون اوراق بهادار مالزی، هفته گذشته اصلاحیه دستورالعمل انتشار صکوک SRI را تحت عنوان صکوک مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های پایدار و مسئولیت‌پذیر(SRI-linked Sukuk) به منظور تسهیل تامین مالی شرکت‌هایی که دغدغه‌های زیست محیطی و اجتماعی دارند ابلاغ نمود.

صکوک رهنی بانک مسکن که با حجم 10 هزار میلیارد ریال در تیر ماه 1399 منتشر شده بود، سررسید شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

 

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت صنایع پتروشیمی دنا (سهامی خاص) را به ارزش 9,250 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام) را به ارزش 2 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 به مدت سه روز کاری در نماد کرمان04 عرضه عمومی خواهد شد.

سه شنبه, 07 تیر 1401 11:43

تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز سه شنبه 7 تیرماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت فولاد غدیر نی‌ریز در نماد صغدیر504 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز سه‌ شنبه مورخ 1401/04/07 به مدت سه روز کاری در نماد صغدیر504 عرضه عمومی خواهد شد.

یکشنبه, 05 تیر 1401 14:37

تامین مالی 2,290 هزارمیلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز یکشنبه 5 تیرماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک اجاره شرکت صنایع سلولزی ماریناسان در نماد ماریناسان05 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

بالا