فتو تیتر

فتو تیتر (362)

شنبه, 15 شهریور 1399 15:45

قسط پنجم صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوشته شده توسط

شرکت واسط مالی شهریورچهارم:

قسط پنجم صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد افاد1 به مبلغ 3,024 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک افاد 1

شرکت واسط مالی آذر چهارم:

قسط اول صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با نمادهای صمعاد212 و 412 به مبلغ 793 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صمعاد212 و 412

این تحقیق، دستورالعمل‌ها و رویه‌های نهادهای ناظر کشورهای مختلف درخصوص الزامات و معیارهای اعطای مجوز کارگزاری را مورد بررسی قرار داده است. براساس بررسی به عمل آمده، الزامات کشورها در اینخصوص معیارهای کلی است و نهادهای ناظر غالباً در تعامل با متقاضی، که شخص حقوقی است، نسبت به اعطای مجوز یا رد تقاضا، اقدام می‌نمایند. در این تحقیق کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، مالزی، ترکیه، عربستان، کرۀ جنوبی، کنیا، هند و سنگاپور مورد بررسی قرار گرفتند که با توجه به تفصیل بیشتر الزامات کشورهای مالزی، آمریکا، کنیا، ترکیه، کرۀ جنوبی و هند، به این کشور‌ها بیشتر پرداخته شده است. در نهایت، نویسندگان این تحقیق به این نتیجه رسیدند که الزامات ذیل برای اعطای مجوز به متقاضیان تأسیس کارگزاری در کشورهای منتخب وجود دارد: 1- الزامات مربوط به شخص حقوقی؛ 2- الزامات مربوط به طرح تجاری؛ 3- الزامات مربوط به ترکیب سهامداران؛ 4- الزامات ساختاری و منابع انسانی؛ 5- الزامات فنی و امنیتی؛ و 6- الزامات مربوط به منابع مالی.

بررسی الزامات اعطای مجوز کارگزاری در کشورهای منتخب

پنج شنبه, 13 شهریور 1399 18:09

قسط ششم صکوک اجاره شرکت ریل پرداز نوآفرین‌

نوشته شده توسط

شرکت واسط مالی اردیبهشت چهارم :

قسط ششم صکوک اجاره شرکت ریل پرداز نوآفرین‌ (سهامی خاص) با نماد نوریل02 به مبلغ 24 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک اجاره شرکت ریل پرداز نوآفرین‌

شرکت واسط مالی آبان یکم :

قسط ششم صکوک اجاره شرکت ریل پرداز سیر‌(سهامی عام) با نماد حریل02 به مبلغ 40 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی انجام شد

امروز سه شنبه 11 شهریور ماه 1399 پذیره‌نویسی صکوک اجاره شرکت گروه نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) در نماد پارسا306 انجام شد و 10 هزار میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید.‏

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامی عام) را به ارزش 8 هزار میلیارد ریال جهت تامین مواد مواد اولیه مورد نیاز این شرکت به منظور تولید محصولات صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت نفت پارس(سهامی عام) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال جهت خرید قسمتی از مواد اولیه مورد نیاز این شرکت به منظور تولید محصولات صادر نمود.

آغاز پذیره نویسی صکوک اجاره شرکت گروه نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال با نماد پارسا306 از امروز از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران

بالا