فتو تیتر

فتو تیتر (149)

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) را به ارزش 7 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (سهامی عام) را به ارزش 300 میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت سپید مطهر انتخاب(سهامی خاص) را به ارزش 3 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

شنبه, 14 فروردين 1400 13:11

تامین مالی ده هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

امروز شنبه 14 فروردین ماه 1400 پذیره ‌نویسی صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو (سهامی عام) در نماد های صخود041 و صخود401 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.‏

آخرین قسط از صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب به مبلغ 6,577 میلیون ریال توسط شرکت واسط مالی آذر دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1400/01/14 لغایت دوشنبه 1400/01/16 در نمادهای "صخود041" و "صخود401" عرضه عمومی خواهد شد.

مبلغ اصل اوراق و آخرین قسط از صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(شستا) مجموعاً به مبلغ 21,983 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی مرداد یکم دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

بالا