فتو تیتر

فتو تیتر (295)

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

 

سه شنبه, 27 ارديبهشت 1401 11:36

۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

نوشته شده توسط

۲۷ اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی غرب (سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

صکوک اجاره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) که با حجم 920 میلیارد ریال در اردیبهشت ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره سازمان تامین اجتماعی را به ارزش 40 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

شنبه, 17 ارديبهشت 1401 11:55

تامین مالی 10 هزار میلیارد ریال انجام شد

نوشته شده توسط

امروز شنبه 17 اردیبهشت ماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) در نمادهای صبهمن502 و صبهمن052 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) را به ارزش 2 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

دوشنبه, 12 ارديبهشت 1401 09:18

عرضه 10 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای بهمن موتور

نوشته شده توسط

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1401/02/17 لغایت دو‌شنبه 1401/02/19 در نمادهای صبهمن502 و صبهمن052 عرضه عمومی خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت ایران دوچرخ (سهامی عام) را به ارزش 1 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

بالا