فتو تیتر

فتو تیتر (401)

سه شنبه, 08 آذر 1401 08:50

تامین مالی شرکتی از مسیر اوراق گام

نوشته شده توسط

تامین مالی شرکتی از مسیر اوراق گام

زمان: چهارشنبه مورخ 9 آذر ماه 1401، ساعت 08:30

مهمان: مسعود الفتی

کارشناس ارشد نظام بانکی

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 1,000 میلیارد ریالی برای شرکت پلاسکوکار سایپا

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 5 هزارمیلیارد ریالی برای شرکت فولاد آتیه خاورمیانه

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک اجاره 10 هزار میلیارد ریالی برای شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

سه شنبه, 01 آذر 1401 07:05

عرضه صکوک اجاره 68 هزار میلیارد ریالی گل گهر

نوشته شده توسط

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به مبلغ 68 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه 1401/09/02 به مدت سه روز کاری در نمادهای صگل509، صگل0509، صگل059، صگل59 و صگل0059 عرضه عمومی خواهد شد.

سه شنبه, 24 آبان 1401 13:52

تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره سهام

نوشته شده توسط

تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره سهام

زمان: چهارشنبه مورخ 25 آبان ماه 1401، ساعت 08:30

مهمان: سرکار خانم سپیده هاشمی

کارشناس مسئول اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک اجاره 1,865 میلیارد ریالی برای شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت احیا استیل فولاد بافت (سهامی خاص) را به ارزش 12 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سه شنبه, 17 آبان 1401 13:22

تامین مالی ساختاریافته برای صاحبین کسب و کار

نوشته شده توسط

موضوع برنامه روز چهارشنبه مورخ 18 آبان ماه:

تامین مالی ساختاریافته برای صاحبین کسب و کار

مهمان: مرتضی چشان

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس

عرضه صکوک مرابحه 1,000 میلیارد ریالی تولیدی طب پلاستیک نوین

بالا