فتو تیتر

فتو تیتر (401)

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک اجاره 2 همتی برای شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن(سهامی خاص) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق(سهامی عام)را به ارزش 100 میلیارد تومان صادر نمود.

سه شنبه, 03 آبان 1401 11:59

روش های تامین مالی صنایع در بورس کالای ایران

نوشته شده توسط

روش های تامین مالی صنایع در بورس کالای ایران

مهمان برنامه: جواد فلاح

مدیر بازار مالی شرکت بورس کالای ایران

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان(سهامی خاص)را به ارزش 2 همت صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد(سهامی خاص) را به ارزش 100 میلیارد تومان صادر نمود.

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک اجاره 7 هزار میلیارد ریالی برای گلریز پلیمر قم

دوشنبه, 02 آبان 1401 10:44

عرضه صکوک اجاره 6 همتی پتروشیمی تابان فردا

نوشته شده توسط

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به مبلغ 6 همت از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 1401/08/03 به مدت سه روز کاری در نمادهای "تابان08"، "تابان09" و "تابان10" عرضه عمومی خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1401/07/30 صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان را به ارزش 500 میلیارد ریال صادر نمود.

بالا